Trường THCS Tân Hương được thành lập năm 1966. Trải qua 54 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngôi trường đã ghi lại biết bao dấu ấn về thời gian, công sức của các cấp, các ...